Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Edit Template

Kriisi- või leinanõustamine - millal mida?

Kriisi- ja leinanõustamine mängib olulist rolli nii kriisi kui leinaga toimetulekul. Selleks, et arutleda kriisi- ja leinanõustamise erisuste üle, tuleb kõigepealt mõista, mis on kriis ja mis on lein.

Kriis

Kriis on inimese loomulik reaktsioon ootamatule ja sageli äärmuslikule sündmusele. See on normaalse psüühika vastus olukorrale, mis on muutunud ebanormaalseks ja ootamatuks. Kuigi sellistele olukordadele ei mõelda meelsasti, on psüühiline kriis protsess, mille käigus inimene kohaneb uute ja sageli valusate oludega. Esimene reageering kriisile on tavaliselt šokk, mille eesmärk on pehmendada juhtunu mõju ja takistada selle kohest jõudmist teadvusesse. Šokk võib kesta mõnest sekundist mõne päevani, olenevalt inimese individuaalsest reaktsioonist ja olukorra tõsidusest.

Kriisireaktsioonid võivad tekkida erinevate olukordade tagajärjel, sealhulgas:

Lein

Kui inimene kaotab kellegi lähedase, algab loomulik leinaprotsess. Lein on ette ennustatav ja loomulik vastus kaotusele, mis aitab inimesel aja jooksul toimunut aktsepteerida ja sellega leppida. Lein hõlmab erinevaid emotsioone, tegevusi ja eneseväljendusi, mis kõik aitavad kaotusega toime tulla. Oluline on mõista, et lein väljendub igal inimesel erinevalt, kuna iga kaotus on unikaalne ja mõjutab inimest isiklikult ja sügavalt. Lein võib olla väga mitmepalgeline ja kestab sageli kauem, kui esialgu arvatakse. Lein on sügavalt isiklik ja selle käigus võivad esineda erinevad tunded nagu rahutus, väsimus, süütunne, kurbus, hulluks minemise tunne, aga ka kergendus ja isegi rõõm. Lein järgib oma rütmi, mis võib tugevneda lahkunuga seotud tähtpäevade, kohtade ja muude meenutuste korral.

Lein peale pikka haigust võib olla erinev ootamatu surma järgnevast leinast. Kui keegi on ravimatult haige, võivad nii pereliikmed, sõbrad kui ka patsient ise hakata leinama juba enne surma. Ennetav lein on normaalne ja aitab surijal lõpetada pooleliolevaid asju ning lähedastel valmistuda tegelikuks kaotuseks. Kuid see ettevalmistus ei pruugi vähendada lähedase surmaga kaasnevat valu. Tihti kasutavad lahkunu lähedased aega enne surma füüsiliseks ja emotsionaalseks ettevalmistuseks, mis võib kaasa tuua vajaduse haigest emotsionaalselt eemalduda. Paljud usuvad, et nad on valmis kaotuseks, kuna surm on ette teada, kuid lähedase tegelik surm võib ikkagi põhjustada šoki ja ootamatu kurbuse ning kaotustunde. Enamiku inimeste jaoks algab leinaprotsess tegeliku surma hetkest.

Kriisinõustamine

Kriisinõustamine keskendub kiirele ja efektiivsele abi andmisele, et stabiliseerida inimese emotsionaalne seisund ja pakkuda tuge, mis aitab kriisist üle saada. Eesmärk on aidata inimesel taastada oma emotsionaalne tasakaal, leida ressursid ja tugisüsteemid ning arendada oskusi, mis aitavad kriisist üle saada ja edasi liikuda.

Kriisinõustamine on professionaalne teenus, mille eesmärk on aidata inimesi, kes on sattunud äärmuslikesse ja ootamatutesse olukordadesse ning kes kogevad seetõttu tugevat emotsionaalset stressi.

Kriisinõustamine hõlmab järgmisi aspekte:

  1. Kriisisekkumine: pakutakse viivitamatut abi, et aidata inimesel toime tulla šoki ja äärmise stressiga. Kiire reageerimine on oluline, et vältida kriisi süvenemist ja võimalikke pikaajalisi negatiivseid mõjusid. Kriisisekkumise efektiivsus ja vajadusel hilisema abi vastuvõtmine sõltuvad esmasest sekkumisest vahetult pärast juhtunut, eriti esimese 24-72 tunni jooksul.
  2. Emotsionaalne tugi: Kriisinõustajad pakuvad emotsionaalset tuge, mis aitab inimesel väljendada oma tundeid ja mõtteid turvalises keskkonnas. 
  3. Praktilised lahendused: kriisinõustajad pakuvad praktilisi nõuandeid ja lahendusi, mis aitavad inimesel kriisist üle saada. See võib hõlmata toimetulekustrateegiate õpetamist, ressursile juurdepääsu hõlbustamist ja kriisiplaanide koostamist.
  4. Pikemaajaline toetus: Kuigi kriisinõustamine keskendub peamiselt kohesele sekkumisele, võivad nõustajad aidata ka pikemaajaliste lahenduste leidmisel ja vajadusel suunata klienti pikaajalise psühholoogilise abi juurde.
  5. Haridus ja ennetus: Kriisinõustajad pakuvad ka haridust ja teavet, mis aitab inimesel mõista kriisi olemust ja arendada oskusi tulevaste kriiside ennetamiseks ja nendega toimetulemiseks.

 

Kriisinõustamist võib vaja olla erinevates olukordades, sealhulgas:

Leinanõustamine

Leinanõustamine on spetsiaalne tugi- ja nõustamisteenus, mis on mõeldud abistama inimesi leinaprotsessis pärast lähedase kaotust. Leinamine on sügavalt isiklik ja keeruline kogemus, mis võib hõlmata mitmesuguseid emotsioone nagu kurbus, viha, segadus ja isegi süütunne. Leinanõustamise eesmärk on pakkuda turvalist ja toetavat keskkonda, kus leinajad saavad oma tundeid väljendada ja nendega tegeleda.

Leinanõustamine toimub tavaliselt individuaalsete seanssidena, kus nõustaja aitab leinajal oma kaotust mõista ja sellega toime tulla. Seansside jooksul võib kasutada erinevaid meetodeid, sealhulgas vestlusi, loovteraapiat ja mõnikord ka grupinõustamist, kus leinajad saavad kogemusi jagada ja üksteiselt tuge saada.

Leinanõustamine on mõeldud kõigile, kes kogevad lähedase kaotusest tulenevat leina.

Mitte ainult neile, kes on hiljuti kaotanud lähedase, vaid ka neile, kelle lein on krooniline ja kestnud juba pikemat aega.

Nõustamine võib pakkuda olulist tuge ka lastele ja noorukitele, kes võivad oma leina väljendada ja kogeda erinevalt täiskasvanutest.

Leinanõustamine aitab vältida leina muutumist keeruliseks ja krooniliseks seisundiks, mis võib mõjutada inimese igapäevaelu ja vaimset tervist. Lähedase kaotusega kaasnevate emotsioonide töötlemine ja tervislik leinamine on oluline samm edasi liikumisel ja normaalse elu taastamisel.

Leinanõustamine annab inimestele tööriistad ja toetuse, mida nad vajavad, et leida rahu ja leppida oma kaotusega. See on väärtuslik ressurss neile, kes vajavad abi keerulisel ja emotsionaalsel teekonnal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tule Konsultatsioonile

Leiame üheskoos sinu ja sinu lähedaste vajadustele sobiliku koduhooldus lahenduse

Kategooriad

Kodune hooldus ja abi Sinu kõigile vajadustele

Lahtiolekuajad

Koduhospiits OÜ
Reg kood: 14458636

© 2024 Koduhospiits