Meie eesmärk on toetada kodus hoolt vajava inimese iseseisvuse saavutamist ja säilitamist ning tõsta elukvaliteeti.

Me töötame inimesega käsikäes inimese heaks.

   Hool ja abi

       Kui vaja on abi

  • puude või kroonilise haiguse tõttu
  • haigusest taastumisel
  • traumajärgselt või
  • pärast operatsiooni
Tegevused: isikuabiteenused, koduabiteenused, füüsiline aktiveerimine ja liikumisjuhendamine jpm.

Hospiits Sinu kodus

Hospiits on vajalik nende inimeste jaoks, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi ja kellel nende haiguse tõttu ei ole jäänud kaua elada. Hospiitsi töö eesmärgiks on võimaldada kaugelearenenud ja surmaga lõppeva haigusega inimesel elada maksimaalselt täisväärtuslikku elu kuni surmani ning tagada talle väärikas ja rahulik elust lahkumine

Koduhospiitsi teenusekomponendid

Kui haigus on iseseisvalt hakkamasaamise üle võimust võtmas ninh haigel ei ole enam jõudu enda eest hoolitsemiseks, jääb ka tema perel tihti puudu oskustest ja võimalustest haiget aidata. Keeruline on leida võimalust jääda töölt eemale või koolist koju. Puudu on abivahenditest ja teadmistest, kuidas neid saada ning mismoodi kasutada. Tuleme perekonnale appi hoolduskoormuse hajutamisel ning juhendamisel.