Lühi- või pikaajalist hoolt ja abi haiguse või vigastuse korral või operatsioonijärgselt.

Koduhospiitsi kompleksteenust, kui haigusele ei ole enam tervendavat ravi.

Koostöös lepime Sinuga ja Sinu lähedastega kokku, korraldame ja osutame just Sulle vajalikke teenuseid.

Loome koostöös vajaliku võrgustikuga ja meeskonnaga kliendile võimalikul tturvalise ja väärika võimaluse elada, aga ka võimalusel surra oma kodus.

Peame oluliseks aidata haigel elada võimalikult täisväärtuslikult kuni viimase hingetõmbeni. Väga oluliseks peame elust paratamatult lahkumas oleva inimese, tema pere ja lähedaste igakülgset toetamist

Meie professionaalsesse ja rõõmsameelsesse meeskonda kuuluvad:

  • koduõde
  • sotsiaaltöötaja
  • põetaja/hooldaja
  • tegevusjuhendaja
  • loovterapeut
  • psühholoog
  • liikumisjuhendaja
  • hingehoidja

Multidistsiplinaarne meeskond, mis koosneb erinevatest spetsialistidest.

Koostöö kliendi nimel erinevate asutustega.

Holistiline inimkäsitlus – olulised on nii hooltvajava inimese kui tema lähedaste füüsilised, psüühilised, sotsiaalsed ja eksistentsiaalsed vajadused.

Paindlikkus teenusevajaduste muutmisel nii ajakavas kui teenusekomponentides.

Pidev arendustöö teenuse kvaliteedi tõstmiseks ja regulaarsed tagasisideküsitlused klientide seas.

Tagasiside

Klientide tagasiside on meie meeskonnale väga oluline – sellest me õpime ja saame edaspidi oma tööd veelgi paremini teha. Vaata, mida meie kohta on kirjutatud.

Projektid

Koostöös erinevate organisatsioonidega tegeleb Koduhospiits igapäevaselt uute projektide loomise ning käimasolevate projektide kaasalöömisega. 

Infomaterjalid