• Lühi- või pikaajalist hoolt ja abi haiguse või vigastuse korral või operatsioonijärgselt.
 • Koduhospiitsi kompleksteenust, kui haigusele ei ole enam tervendavat ravi.

Meie professionaalsesse ja rõõmsameelsesse meeskonda kuuluvad:

 • koduõde
 • sotsiaaltöötaja
 • põetaja/hooldaja
 • tegevusjuhendaja
 • loovterapeut
 • psühholoog
 • liikumisjuhendaja
 • abivahendite spetsialist

Meie eesmärk on toetada Sinu iseseisvuse saavutamist ja säilimist ning tõsta Sinu elukvaliteeti.

Me töötame Sinuga käsikäes Sinu heaks.

Koos Sinuga ja Sinu lähedastega lepime kokku, korraldame ja osutame just Sulle vajalikke teenuseid.

Loome Sulle või Sinu lähedasele turvalise ja väärika võimaluse elada kuni surmani oma kodus.

Meie eesmärk Sulle teenust pakkudes on, et:

 • Sinu ja Sinu lähedaste füüsilised, psüühilised, sotsiaalsed ja eksistentsiaalsed vajadused on toetatud
 • Sina või Sinu lähedane saab elada oma järelejäänud aega võimalikult täisväärtuslikult, nautida kultuuri ja loodust, hoolitseda oma välimuse eest
 • Sinul või Sinu lähedasel  säilib vaimne ja kehaline aktiivsus, leiad liikumisrõõmu ja osaled ühiskonnaelus
 • Sinu ja Sinu lähedaste emotsionaalne toimetulek surma eel ja järel on toetatud, nõustame leinas ja aitame leida uut lootust.

Meie multidistsiplinaarne meeskond koosneb erinevatest spetsialistidest.

Me teeme koostööd Sinu või Sinu lähedase nimel erinevate asutustega (nt tervishoiutasutused, KOV, Sotsiaalkindlustusamet, jpm). 

Me lähtume holistilisest inimkäsitlusest – meile on ühtviisi olulised nii Sinu kui Sinu lähedaste füüsilised, psüühilised, sotsiaalsed ja eksistentsiaalsed vajadused.

Me oleme paindlikud teenusevajaduste muutmisel nii ajakavas kui teenusekomponentides.

Me arendame pidevalt oma kompleksteenust, et tõsta teenuse kvaliteeti. Viime läbi regulaarselt oma klientide seas anonüümseid tagasisideküsitlusi.

Tagasiside

Klientide tagasiside on meie meeskonnale väga oluline – sellest me õpime ja saame edaspidi oma tööd veelgi paremini teha. Vaata, mida meie kohta on kirjutatud.

Projektid

Koostöös erinevate organisatsioonidega tegeleb Koduhospiits igapäevaselt uute projektide loomise ning käimasolevate projektide kaasalöömisega. 

Infomaterjalid

Oleme koostanud oma klientidele erinevaid voldikuid ja infomaterjale. 
Laenutame oma klientidele nii murekohtadega toimetulekut õpetavaid kui ka olulise teemaga haakuvaid ilukirjanduslikke raamatuid.