Koduhospiitsi teenusekomponendid

Põetus ja hool

Kui haigus on iseseisvalt hakkamasaamise üle võimust võtmas ning haigel ei ole enam jõudu enda eest hoolitsemiseks, jääb ka tema perel tihti puudu oskustest ja võimalustest haiget aidata. Keeruline on leida võimalust jääda töölt eemale või koolist koju. Puudu on abivahenditest ja teadmistest, kuidas neid saada ning mismoodi kasutada. Kõige selle virrvarri sees ei ole aega, et oma lahkuva lähedasega tõeliselt koos olla. Meie meeskonna eesmärk ei ole võtta enda kanda haige ööpäevaringset hooldamist, kuid saame tulla perekonnale appi hoolduskoormuse hajutamisel ning juhendamisel, kuidas nii haigele kui hooldajale vähima ressursiga parim võimalik heaolu tagada. 

Mõnikord võib osutuda vajalikuks olla päeval mõnedki tunnid haige juures, kasvõi poeskäiguks või arstivisiidiks, juuksurist, teatriskäigust või jalutamisest rääkimata. Mõnikord võib puudu jääda teadmistest, kuidas voodihaiget pesta ning julgusest seda teha. Tihti oleks hea teada, kuidas ennastsäästvalt haiget tõsta või tema asendit vahetada. 

Meie meeskond püüab Teiega koostöös leida parimad võimalikud lahendused hoolduskoormuse hajutamisel, näiteks: 

 • saame olla mõneks ajaks haige juures, kui vajate eemalviibimist
 • anname nõuandeid ja juhiseid haige hooldamisel
 • näitame ergonoomilisi võtteid haige asendi vahetamiseks
 • aitame korraldada vajalike abivahendite taotlemist, toome need kohale ja juhendame kasutamisel
 • ja palju muud, mis konkreetses olukorras vajalik on

Siiski ei saa välistada vajadust minna haiglasse, kui kodune toimetulekuvõime ei ole piisav.

Koduabiteenused

Loojanguperioodil ei ole haigel tihti jaksu käia poes või pesta põrandaid. Muru kasvab hooga, lilled vajavad kastmist. Haiglas olles on kodu kütmata ja külm. Kui haige elab üksi, on eraldi elavatel pereliikmetel tihti raske leida aega hoidmaks lisaks oma kodule korras ka abivajava pereliikme pesa. Vajab ju lähedane samal ajal tavapärasest rohkem hoolt ja tähelepanu. 

Meie meeskond aitab sel perioodil loojanguteel olija kodu koristamisel, käib poes ja valmistab toidu, kastab lilled ja niidab muru, toob puud ja kütab ahju -seda ikka kõike kokkuleppel ja vajadustest lähtuvalt. 

Füüsiline aktiveerimine

Füüsiline aktiivsus on igasugune kehaline liikumine, mida tekitavad energiat kasutavad skeletilihased. Füüsilise aktiivsuse hulka kuulub nii teadlik treenimine ja sportimine kui ka kõndimine, aktiivne mängimine, võimlemine, ja palju muud. 

Füüsilise aktiivsuse säilitamine on oluline igas vanuses ja tervislikus seisundis. Vanemas eas muutub ainevahetus aeglasemaks ja lihased hakkavad kõhetuma. 

Regulaarne füüsiline aktiivsus on kasulik nii kehale kui vaimule ningon oluline ka raskelt haigele ja voodihaigetele. 
Raske haiguse korral võib tugevaks treeninguks osutuda ka väga lihtne liigutamine, aga seda olulisem on järjepidevus ja regulaarsus. Voodihaige inimese treenimisel on veel mitmeid väga olulisi positiivseid külgi – paraneb seedimine, väheneb valu, tõuseb tuju.  

Regulaarne treening intensiivistab ajukemikaalide serotoniini (looduslik antidepressant) ja endorfiinide (õnnehormoon) tootmist ajustruktuurides. Juba 20-30 minutit treenimist vabastab endorfiine ning selle tagajärjel suureneb heaolutunne ja valu muutub paremini talutavaks. 

Tänu regulaarsele liikumisele:

 • väheneb valu
 • tõuseb söögiisu
 • paraneb ainevahetus, väheneb kõhukinnisus
 • paraneb meeleolu, väheneb stress, suureneb emotsionaalne heaolutunne
 • paraneb või säilib toimetulekuvõime igapäevatoimetusega
 • paraneb või säilib koordinatsioon ja tasakaal
 • paraneb mälu ja keskendumisvõime
 • vähenevad unehäired

Meie meeskonnas on võimekus pakkuda personaalseid juhendatud treeninguid kliendi kodus, sh viia läbi võimlemisseansse voodihaigega. Võimlemisvahendid (lindid, hantlid, randmeraskused, pallid, joogamatid) võtab juhendaja kaasa. Treeningu kestvus on 10-45 minutit ning arvestatakse kliendi füsioloogilist eripära ning füüsilist võimekust. 

Tervisliku seisundi jälgimine ja koduõenduse teenuse korraldamine

Sotsiaalnõustamine ja konsultatsioonid

Koostöös konsultandiga koostatakse Teile ja Teie lähedastele sobiv koduhospiitsi meeskonna ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste pakett, lepitakse kokku teenuste osutamise aeg ja koht, sõlmitakse teenusleping ning toimub pidev tagasiside teenusega rahulolu osas. 

Meie sotsiaaltöötaja abistab, juhendab ja esindab Teid muuhulgas: 

 • erinevate taotluste vormistamisel, sh töövõime hindamisel ja/või puude tuvastamisel:
 • isikliku abivahendi kaardi, liikumispuudega inimese parkimiskaardi taotlemisel;
 • erinevate riigi-, KOV ja kolmanda sektori asutuste teenuste, toetuste ja hüvitiste taotlemisel;
 • suhtlemisel erinevate ametiasutustega;
 • surma vormistamisel ja matuste korraldamisel
 • ja palju muud

Esindamiseks vormistatakse lihtkirjaline volitus.  

NB! Volitusega ei anta ega võeta õigust sooritada varalisi tehinguid kliendi nimel. 

Konsultatsioonile registreerumiseks palume 

 • helistada +372 56813584  
 • kirjutada info@koduhospiits.ee 

 

Abivahendid

Toimetulekuvõime vähenemist ja säästlikku hooldamist toetavad mitmesugused abivahendid.  

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab riigi poolt inimeste igapäevase tegevusvõime säilitamiseks ja kahjustuste süvenemise ennetamiseks abivahendite ostmist ja üürimist (näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid; reieproteesid; poti- ja dušitoolid; liikumisabivahendid nagu kargud ja ratastoolid jne). 

Abivahendite soetamist hüvitatakse: 

 • lastel, kellel on eriarsti tõend või määratud puue, 
 • tööealisel, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue, 
 • vanaduspensioniealistel. 

Selleks, et abivahend soodsamalt soetada, tuleb võtta arstitõend abivahendi vajaduse kohta ning taotleda isikliku abivahendi kaart. Alles siis saab abivahendi soetamisel hüvitist. Kogu see asjaajamine aga võtab väärtuslikku ressurssi – aega – mida on raske haigusega inimeste lähedastel niigi vähe.  

Meie meeskond aitab: 

 • nõustab toimetulekut ja põetamist toetavate abivahendite osas 
 • korraldada ametliku asjaajamise abivahendite soodushinnaga soetamisel 
 • toob abivahendi koju
 • viib abivahendi tagasi, kui seda enam ei ole vaja 

Kodust välja

Raske haigusega inimesel on sagedasti vajalik käia meditsiiniasutuses. Tööl käivatel lähedastel on transpordiks ja kaasa minekuks küll seadusega ette nähtud töölt mõistlik eemalviibimise aeg, kuid reaalselt on seda tihti raske korraldada. Inimene, kes on oma eluajal osalenud tihti kultuurisündmustel, viibinud palju looduses või käinud külas oma sõpradel, vajab samasugust aktiivsust ja kodust välja pääsemist võimalikult pikaks ajaks. Koduhospiitsi eesmärk on aidata inimesel elada võimalikult täisväärtuslikult võimalikult kaua. 

Saame olla saatjaks ning pakume transporti sõiduautoga: 

 • meditsiiniasutusse 
 • kontserdile, teatrisse, kinno (lisandub ka saatja pileti hind) 
 • piknikule, metsa või mere äärde 
 • kohvikusse või sõpru külastama 

NB! transpordiks kasutatakse sõiduautot. Invatranspordi vajadusel saame selle korraldada koostööpartnerite kaudu.  

Psühholoogiline nõustamine

Kriisi- ja leinanõustamine

Kriis on inimese reaktsioon ootamatule sündmusele. See on normaalse psüühika reaktsioon ebanormaalseks muutunud olukorrale. Selliste olukordade peale ei mõelda kuigi meelsasti. Psüühiline kriis on protsess, mille käigus inimene kohaneb muutunud olukorraga. Esimene reageering on tavaliselt shokk, mille eesmärk on pehmendada juhtunu jõudmist teadvusesse. Shokk kestab mõnest sekundist mõne päevani. 

Kui inimene kaotab kellegi tähtsa, läbib ta igati loomuliku leinaprotsessi. Lein on loomulik ja ette ennustatav. Aja jooksul aitab see inimesel kaotusega leppida ja sellest aru saada. Lein hõlmab endas erinevaid emotsioone, tegevusi ja enese väljendusi, mis kõik aitavad kaotusega leppida. Kuid pea meeles, et lein väljendub igal ühel erinevalt. Iga kaotus on erinev. 

Lein on normaalne kaotusele järgnev reaktsioon ning osa elust, see ei ole haigus, vaid loomulik reaktsioon äärmuslikule olukorrale. Lein võib olla väga erinev, kuid alati vajalik protsess ning see on palju pikem periood kui arvatakse. Lein algab tavaliselt šokiga, mil inimene pole võimeline midagi tundma. Lein on sügavalt isiklik -  kaasneda võivad rahutus, väsimus, süütunne, kurbus, hulluksminemise tunne, aga ka kergendus, rõõm. Leinal oma isikupärane rütm, mis tugevneb lahkunuga seotud tähtpäevade, kohtade jms ligiduses. 

Lein peale pikka haigust võib erineda ootamatu surma järgsest leinast. Kui keegi on ravimatult haige, võivad nii pere, sõbrad kui ka patsient ise hakata leinama peagi saabuva surma ootuses. See on normaalne reaktsioon. See võib aidata inimestel lõpetada pooleli olevad asjad ja ette valmistuda tegelikuks kaotuseks, kuid ei pruugi veel vähendada valu, mis kaasneb lähedase surmaga. Tavaliselt kasutavad lahkunu lähedased aega vahetult enne tema surma enda füüsiliseks ja emotsionaalseks ettevalmistamiseks. Selles staadiumis võivad lähedased tunda vajadust haigest emotsionaalselt eemalduda. Paljud inimesed arvavad, et nad on kaotuseks ette valmistunud, kuna surm on ette teada. Kui nende lähedane aga tegelikult sureb, võib see ikkagi põhjustada šoki ja tuua kaasa ootamatu kurbuse ning kaotustunde. Enamuse inimeste jaoks algab tavaliselt leinaprotsess tegeliku surma hetkest. 

Meie meeskond aitab: 

 • pakkudes nõustamist kriisisituatsioonis 
 • pikaajalist leinanõustamist 
 • korraldame leinatoetusgruppide tööd  

Iluteenused

Iga inimene soovib olla hoolitsetud välimusega, ka elu lõpusirgel olles. Juuksuri või maniküürija juurde minek aga on raske või isegi võimatu, kui jõudu on vähe ja kodust väljumine ei tule kõne alla. 

Meie meeskonnas on juuksur ning saame pakkuda ka lihtsama maniküüri tegemist kodustes tingimustes. 

Juuksuri teenused: 

 • juuste pesemine 
 • lõikamine, sh masinlõikus 
 • föönisoeng 
 • pidulik soeng 
 • habeme kujundamine 

Maniküürija teenused: 

 • küünte kuivmaniküür 
 • lakkimine  
 • kreemitamine  

Lootus tähendab näha valgust oma südamega isegi siis,kui sinu silmad näevad vaid pimedust