Meeskond

Kliendiga töötavasse meeskonda kaasame vastavalt iga inimese vajadustele spetsialistid kas oma töötajate seast või koostööpartnerite kaudu. 

Meie meeskonda kuuluvad: 

  • õde 
  • sotsiaaltöötaja 
  • põetaja/hooldaja 
  • tegevusjuhendaja 
  • loovterapeut 
  • psühholoog 
  • liikumisjuhendaja 
  • kriisi- ja leinanõustaja 

Valime oma personail ja koostööpartnereid hoolikalt oma ala vaieldamatute spetsialistide seast. Määravad iseloomuomadused on usaldusväärsus, ausus, eetilisus, empaatiline ja hooliv suhtumine, viisakus ja korrektsus, huvi enesearenguks oma töövaldkonnas. Panustame meeskonnaliikmete koolitusse, et säilitada teenuse kõrget kvaliteeti ning supervisiooni, et vältida läbipõlemist. 

Kõik meie meeskonna liikmed läbivad värbamisel taustakontrolli, sh tuleb esitada väljavõte Karistusergistris kriminaalkaristuste puudumise kohta.