Ettevõttest

Koduhospiits OÜ kasvas välja 2011.a loodud koolitus- ja konsultatsioonifirma ning pikaajalise tervishoiu sotsiaaltöö kogemuste ühendamise kaudu. Teenuse arendamisel on olnud väga suur abi ka 18-aastase hospiitsitöö kogemusega Teija Toivari ning Norras kogemusi omandava Eesti esimese palliatiivravi õde-nõustaja Reet Labe nõuannetel. 

Ettevõtte looja Kristi Luksep: 

“Olen tegutsenud vabatahtliku vähipatsientide kogemusnõustajana alates 2003.aastast. Esimese eestikeelse vähiteemalise internetifoorumi  käivitasime 2004.a ning MTÜ Vähiüning KAEV sai ellu kutsutud 17.02.2007. Sellest ajast olen olnud ühingu juhatuse liige. Üle 5 aasta töötasin tervishoiu sotsiaaltöötajana SA PERHis peamiselt vähihaigusega inimeste palliatiivravi raames. Kogu selle aja jooksul olen nõustanud, abistanud ja toetanud tuhandeid vähihaigeid ning nende lähedasi. Olen nähtud nii rahulikke, turvaliselt ettevalmistatud loojanguid kui ka raskeid, üksildasi ja vaevarikkaid suremisi. 

Kui vestlen raske haigusega inimesega, kelle haigus ei allu ravile ning ees on paratamatult lahkumise tee, siis peamine küsimus on alati olnud – kas keegi saab tulla koju appi? Keegi ei taha elada ega surra kõledate anonüümsete haiglaseinte vahel. 

Olles aidanud loendamatul arvul loojanguperioode võimalikult turvaliseks teekonnaks muutmisel, kaasates selleks kõiki vajalikke olemasolevaid vahendeid – alates teenustest/toetustest kuni inimliku abini – küpses julgus pakkuda kõiki vajalikke teenuseid inimese elukohas.” 

Meie põhiväärtused ehk koduhospiitsi 5 E-d:

  1. Empaatilisus. Me suhtume alati hoolivalt ja osavõtlikult oma klientide ja tema lähedaste emotsionaalsetesse ja füüsilistesse vajadustesse.

  2. Eetilisus. Me ei võta klientidelt vastu varaliselt väärtuslikke kingitusi. Me kaitseme kliendi huve kolmandate isikute ees, me hoidume avaldamast ilma kirjaliku nõusolekuta kliendi isiku- ja terviseandmeid või muud kliendi ja tema perekonna heaolu kõigutada võivat informatsiooni.

  3. Enesemääramisõigus. Me austame oma kliendi õigust saada temale arusaadavas sõnastuses tõest teavet enda tervisliku seisundi ja toimetulekut soodustavate võimaluste kohta, otsustada enda keha ja vaimuga seonduvate tegevuste üle ning keelduda pakutavatest protseduuridest, mille peamine eesmärk on kliendi eluea pikendamine.

  4. Eneseväärikus. Me väldime kliendi ja tema lähedaste häbistamist ja alavääristamist ka  delikaatsetes tegevustes. Me aktsepteerime kliendi ja tema lähedaste reaktsioone emotsionaalselt rasketes olukordades ja pakume seejuures professionaalset kaitset nende reaktsioonide tulemusena potentsiaalselt tekkida võiva kahju ennetamisel.

  5. Erialane pädevus. Me panustame pidevalt erialase pädevuse tõstmisele ja säilitamisele nii individuaalselt kui kollektiivina ning teeme koostööd ettevõttele vajalike koostööpartnerite koolitamisel üle Eesti.

Visioon

oleme kompleksse koduhospiitsi teenuse osutajaks 

arendame koduhospiitsi teenust kohalikul tasandil – koolitame koostööpartnereid üle Eesti tagamaks ühtse kvaliteediga koduhospiitsi teenuse kättesaadavuse kliendi elukohast sõltumatult. 

oleme usaldusväärseks partneriks ja teeme igakülgset koostööd tervishoiuteenuse osutajatega, KOV sotsiaalhoolekande osakondadega ja riigiasutustega, heategevuslike organisatsioonide ja mittetulundusühingutega, äriühingutega, jms. 

Missioon

Tahame pakkuda elu ohustava kroonilise haigusega kliendile ja tema lähedastele emotsionaalset ja füüsilist turvatunnet ning nõuandeid väärikaks toimetulekuks koduses keskkonnas. 

Koostööpartnerid