Hospiits Sinu kodus

Hospiits on vajalik nende inimeste jaoks, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi ja kellel nende haiguse tõttu ei ole jäänud kaua elada. Hospiitsi töö eesmärgiks on võimaldada kaugelearenenud ja surmaga lõppeva haigusega inimesel elada maksimaalselt täisväärtuslikku elu kuni surmani ning tagada talle väärikas ja rahulik elust lahkumine. 

Hospiits lähtub töös ja tõekspidamistes terviklikust inimesekäsitlusest, pidades võrdselt oluliseks nii haige kui tema lähedaste füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid kui ka eksistentsiaalseid vajadusi. Käesoleva ajani on Eestis pakutud hospiitsteenust vaid haiglatingimustes ja sedagi ametlikult vaid kolmes haiglas – SA EELK Diakooniahaiglas ja ITK Hooldusravi kliinikus Tallinnas ning Tartu Ülikooli Kliinikumis. Hospiitsi põhimõtteid rakendatakse maksimaalses võimalikus mahus SA PERH statsionaarse õendusabi osakonnas. Kuid need on siiski haiglad, need ei asenda koduseinu, kodutunnet, ei taga piisavat privaatsust.  

Skandinaaviamaades ja USAs on laiemalt levinud koduhospiitsi teenuse pakkumine. Hospiitsmeeskonnad tulevad kliendi elukohta, kus koostöös vajaliku võrgustikuga aitavad luua haigele võimalikult turvalise ja väärika võimaluse elada ja ka võimalusel surra oma kodus. Oluliseks peetakse aidata inimesel elada oma järelejäänud aega võimalikult täisväärtuslikult kuni viimase hingetõmbeni, aga ka lahkuja lähedaste igakülgset toetamist kogu loojanguperioodi vältel ja järel.  

Koduhospiits OÜ pakub esimesena Eestis hospiitsiteenust inimese elukohas. 

 • Isikuabiteenused: hügieenitoimingud, abistamine riietumisel ja abistamine söömisel
 • Koduabiteenused: eluruumi korrastamine, abistamine poes ja apteegis käimisel ning toidu valmistamisel
 • Füüsiline aktiveerimine ja liikumisjuhendamine: võimlemine, saatjaga jalutamas käimine
 • Tervisliku seisundi jälgimine ja koduõenduse teenuse korraldamine: haavahooldus, ravimite manustamise järelvalve, veresuhkru ja vererõhu näitajate mõõtmine
 • Sotsiaalnõustamine ja asjaajamine, konsultatsioonid
 • Abivahendite alane nõustamine ja abivahendite kättesaamise korraldamine
 • Liikumisel kodust väljas
 • Psühholoogiline nõustamine
 • Kriisi- ja leinanõustamine
 • Hingehoid
 • Muud teenused

Hea külastaja! 

Meil on väga kahju, kui Teid või Teie peret ootab ees ühe elutee loojang.  Tihti on kõrvalise abita raske toime tulla nii lahkujal endal kui tema lähedastel – suremine on väga kurb rännak loojangusse ja sellel matkal ekslemisel on raske leida lootust.  

Lisaks surijale turvalise keskkonna loomisele, tema hingelisele valmisolekule ja leppimisele vajavad nõu ja abi ka lahkuja lähedased.  

Kuigi see aeg on raske ja valus, võib professionaalse abi kaasamine aidata Teil näha, et iga loojang oma lõplikkuses võib olla väärikas – olgu see siis ühe päeva õhtusse veeremine või terve elukaare lõppemine. 

Pakume Teile ja Teie perele Eestis ainulaadset koduhospiitsi teenust – hospiitsmeeskonna tööd kliendi kodus, kus koostöös vajaliku võrgustikuga loome haigele võimalikult turvalise ja väärika võimaluse elada ja ka võimalusel surra oma kodus. Toetame lähedasi nende toimetulekus ja leinas, püüame teha pai kehale ja hingele. Lähtume oma töös ja tõekspidamistes holistlikust inimesekäsitlusest, mis peab võrdselt oluliseks nii inimese füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid kui ka eksistentsiaalseid vajadusi. 

Kompleksteenus, mis aitab Sul haiguse või puude korral elada turvaliselt ja väärikalt oma kodus