Hool ja abi

Meie eesmärk on toetada Sinu iseseisvuse saavutamist ja säilimist ning tõsta Sinu elukvaliteeti. 

Me töötame Sinuga käsikäes Sinu heaks. 

Koostöö meie meeskonnaga sobib Sulle, kui vajad abi

 • puude või kroonilise haiguse tõttu,
 • haigusest taastumisel,
 • traumajärgselt või
 • pärast operatsiooni.

Võta meiega ühendust ja anna teada, mida Sa vajad ning üheskoos leiame just Sulle sobiva lahenduse.

Teenust osutame Tallinnas ja Harjumaal. Konsultatsioone ja nõustamisi teeme üle Eesti.

Meie hooldustöötaja aitab Sind või Sinu lähedast:

 • hügieenitoimingute teostamisel
 • mähkmevahetusel
 • riietumisel
 • söömisel

Meie meeskond juhendab ja toetab Sind või Sinu lähedast õigete ja ergonoomiliste hooldusvõtete kasutamisel.

Meie hooldustöötaja aitab Sind või Sinu lähedast:

 • eluruumi korrastamisel
 • poes ja apteegis käimisel
 • toidu valmistamisel
 • voodipesu vahetamisel
 • pesupesemise korraldamisel

Tänu regulaarsele liikumisele:

 • väheneb valu
 • tõuseb söögiisu
 • paraneb ainevahetus, väheneb kõhukinnisus
 • paraneb meeleolu,väheneb stress, suureneb emotsionaalne heaolutunne
 • paraneb või säilib toimetulekuvõime igapäevatoimetustega
 • paraneb või säilib koordinatsioon ja tasakaal
 • paraneb mälu ja keskendumisvõime
 • vähenevad unehäired

Meie liikumisjuhendaja toel säilib või taastub Sinu või Sinu lähedase  füüsiline aktiivsus. Selleks:

 • koostab ta sobiva võimlemiskava
 • juhendab võimlemisharjutuste tegemisel
 • korraldab hooldustöötaja või tegevusjuhendajaga jalutamas käimised
 • haavahooldus
 • ravimite manustamise järelevalve
 • veresuhkru ja vererõhu näitajate mõõtmine
 • pere- või eriarsti poolt määratud meditsiiniliste protseduuride teostamine
 • erinevate riigi-, KOV ja kolmanda sektori asutuste sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemisel
 • erinevate taotluste vormistamisel, sh töövõime hindamisel ja/või puude tuvastamisel:
 • liikumispuudega inimese parkimiskaardi taotlemisel;
 • suhtlemisel erinevate ametiasutustega;
 • surma vormistamisel ja matuste korraldamisel, jpm.

Meie abivahendi spetsialist:

 • soovitab paremat toimetulekut tagavaid ja hooldamisel abiks olevaid abivahendeid
 • aitab korraldada abivahendite koju toomise

Meie varudes on sageli abivahendeid, mis on meile annetatud – mähkmeid, imavaid aluslinu, vm põetusabivahendeid. Oma klientidele anname need tasuta

Kriis on inimese reaktsioon ootamatule sündmusele. See on normaalse psüühika reaktsioon ebanormaalseks muutunud olukorrale. Selliste olukordade peale ei mõelda kuigi meelsasti. Psüühiline kriis on protsess, mille käigus inimene kohaneb muutunud olukorraga. Esimene reageering on tavaliselt šokk, mille eesmärk on pehmendada juhtunu jõudmist teadvusesse. šokk kestab mõnest sekundist mõne
päevani.

Kui inimene kaotab kellegi tähtsa, läbib ta igati loomuliku leinaprotsessi. Lein on loomulik ja ette ennustatav. Aja jooksul aitab see inimesel kaotusega leppida ja sellest aru saada. Lein hõlmab endas erinevaid emotsioone, tegevusi ja enese väljendusi, mis kõik aitavad kaotusega leppida. Kuid pea meeles, et lein väljendub igal ühel erinevalt. Iga kaotus on erinev.

Lein on normaalne kaotusele järgnev reaktsioon ning osa elust, see ei ole haigus, vaid loomulik reaktsioon äärmuslikule olukorrale. Lein võib olla väga erinev, kuid alati vajalik protsess ning see on palju pikem periood kui arvatakse. Lein algab tavaliselt šokiga, mil inimene pole võimeline midagi tundma. Lein on sügavalt isiklik –  kaasneda võivad rahutus, väsimus, süütunne, kurbus, hulluksminemise tunne, aga ka kergendus, rõõm. Leinal oma isikupärane rütm, mis tugevneb lahkunuga seotud tähtpäevade, kohtade jms ligiduses.

Lein peale pikka haigust võib erineda ootamatu surma järgsest leinast. Kui keegi on ravimatult haige, võivad nii pere, sõbrad kui ka patsient ise hakata leinama peagi saabuva surma ootuses. See on normaalne reaktsioon. See võib aidata inimestel lõpetada pooleli olevad asjad ja ette valmistuda tegelikuks kaotuseks, kuid ei pruugi veel vähendada valu, mis kaasneb lähedase surmaga. Tavaliselt kasutavad lahkunu lähedased aega vahetult enne tema surma enda füüsiliseks ja emotsionaalseks ettevalmistamiseks. Selles staadiumis võivad lähedased tunda vajadust haigest emotsionaalselt eemalduda. Paljud inimesed arvavad, et nad on kaotuseks ette valmistunud, kuna surm on ette teada. Kui nende lähedane aga tegelikult sureb, võib see ikkagi põhjustada šoki ja tuua kaasa ootamatu kurbuse ning kaotustunde. Enamuse inimeste jaoks algab tavaliselt leinaprotsess tegeliku surma hetkest.

Meie juures saad vajadusel:

 • nõustamist kriisisituatsioonis
 • pikaajalist leinanõustamist
 • osaleda leinatoetusgruppide töös

Loovterapeut on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. 
Loovteraapia  on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda:

 • visuaalkunstiteraapia 
 • muusikateraapia
 • draamateraapia 
 • tantsu- ja liikumisteraapia 

Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming. 
Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:

 • võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu;
 • loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel;
 • loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Meie meeskond motiveerib, julgustab ja pakub emotsionaalset tuge nii igapäevaste hooldustoimingute tegemise ajal kui ka psühholoogi nõustamisseansi kaudu.

Psühholoogilist nõustamist osutame

 • koduvisiidil või kliendile muus sobivas kohas, kus on tagatud privaatsus (nt jalutuskäigul looduskaunis pargis)
 • meie nõustamisruumis aadressil Pärnu mnt 41a, Tallinn
 • veebiüleselt videokonsultatsioonina

Pakume ise või  koostööpartnerite kaudu järgmisi teenuseid:

 • iluteenused (juuksur, maniküür)
 • massaaz